Sponsored

Rủi ro thấm cao : bề sâu tầng hầm từ -10 đến -20 m đối chiếu với cốt 0-0, có làn nước ngầm đâm ngang, chảy mạnh , nền và vách có độ sụt , sụt.
Rủi ro thấm cực cao : chiều sâu tầng hầm to hơn 20 m, có mạch nước ngầm chảy mạnh , nền và vách phải chịu rung chấn, có xuất hiện các hố, mỏ khí gas, metan dễ cháy.
Xem thêm: https://chongthambk24h.com/chong-tham-tang-ham.html

#chongthamtangham
#chong_tham_tang_ham
#chongthambk24h
Rủi ro thấm cao : bề sâu tầng hầm từ -10 đến -20 m đối chiếu với cốt 0-0, có làn nước ngầm đâm ngang, chảy mạnh , nền và vách có độ sụt , sụt. Rủi ro thấm cực cao : chiều sâu tầng hầm to hơn 20 m, có mạch nước ngầm chảy mạnh , nền và vách phải chịu rung chấn, có xuất hiện các hố, mỏ khí gas, metan dễ cháy. Xem thêm: https://chongthambk24h.com/chong-tham-tang-ham.html #chongthamtangham #chong_tham_tang_ham #chongthambk24h
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored