Sponsored

Mặt hàng màng ngăn thấm bitum tự dính lemax vốn được làm ra bởi các tầng màng sbs có độ dính đặc thù của các chất cao su có ghép với cát và nhựa đường. điểm nổi trội của màng tự dính lemax thực sự là sự thuận tiện và độ ổn định cao trong năng lực ứng xử ngăn thấm. Căn cứ vào đó, mặt hàng màng ngăn thấm tự dính lemax không dùng đến nhiệt mà chỉ cần dán không qua khâu trung gian trên lớp primer giao tiếp.
Xem thêm: https://chongthambk24h.com/mang-chong-tham-bitum.html

#mangchongthambitum
#mang_chong_tham_bitum
#chongthambk24h
Mặt hàng màng ngăn thấm bitum tự dính lemax vốn được làm ra bởi các tầng màng sbs có độ dính đặc thù của các chất cao su có ghép với cát và nhựa đường. điểm nổi trội của màng tự dính lemax thực sự là sự thuận tiện và độ ổn định cao trong năng lực ứng xử ngăn thấm. Căn cứ vào đó, mặt hàng màng ngăn thấm tự dính lemax không dùng đến nhiệt mà chỉ cần dán không qua khâu trung gian trên lớp primer giao tiếp. Xem thêm: https://chongthambk24h.com/mang-chong-tham-bitum.html #mangchongthambitum #mang_chong_tham_bitum #chongthambk24h
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored