Sponsored

Hướng dẫn chống thấm sân thượng bằng sika chi tiết
Nếu ống pvc đã được cài đặt trước, đục một cái rãnh ( khoảng 10 x 10 mm ) trong bê tông xung quanh ống. Quét sika primer 3 lên cả bên ngoài đã được làm sạch của bê tông và ống. Sau 1-2 giờ, bơm sikaflex construction theo chỉ dẫn kỹ thuật trong bản cụ thể kỹ thuật.
Rót vữa sikagrout 214 11 chống co ngót cho cổ ống. độ dày ít nhất của lớp vữa tạo dốc là 15 mm và độ dày lớn nhất cho mỗi lớp làm việc là 40 mm. Mái và rãnh thoát nước nên dốc đều với độ nghiêng ít nhất là 1 : một trăm.
Xem thêm: https://chongthambk24h.com/chong-tham-san-thuong-bang-sika.html
#chống_thấm_sân_thượng
#chong_tham_san_thuong
#chống_thấm_sân_thượng_bằng_sika
#chong_tham_san_thuong_bang_sika
#chongthambk
Hướng dẫn chống thấm sân thượng bằng sika chi tiết Nếu ống pvc đã được cài đặt trước, đục một cái rãnh ( khoảng 10 x 10 mm ) trong bê tông xung quanh ống. Quét sika primer 3 lên cả bên ngoài đã được làm sạch của bê tông và ống. Sau 1-2 giờ, bơm sikaflex construction theo chỉ dẫn kỹ thuật trong bản cụ thể kỹ thuật. Rót vữa sikagrout 214 11 chống co ngót cho cổ ống. độ dày ít nhất của lớp vữa tạo dốc là 15 mm và độ dày lớn nhất cho mỗi lớp làm việc là 40 mm. Mái và rãnh thoát nước nên dốc đều với độ nghiêng ít nhất là 1 : một trăm. Xem thêm: https://chongthambk24h.com/chong-tham-san-thuong-bang-sika.html #chống_thấm_sân_thượng #chong_tham_san_thuong #chống_thấm_sân_thượng_bằng_sika #chong_tham_san_thuong_bang_sika #chongthambk
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored