Sponsored

 • Tải Adobe Bridge 2018 - Hướng dẫn cài đặt
  Đồ họa:Windows: Để sử dụng các tính năng đồ họa phong phú, bạn cần một bộ xử lý đồ họa hỗ trợ OpenGL 2.0 và DirectX 9.0c.
  macOS: Bộ xử lý đồ họa Intel chỉ hỗ trợ từ macOS v10.13.6 trở đi.

  Độ phân giải màn hình:Độ phân giải màn hình tối thiểu 1024 x 768 pixel.

  Đĩa cứng:Windows: Yêu cầu 2 GB dung lượng đĩa trống để cài đặt ứng dụng.
  macOS: Yêu cầu 2 GB dung lượng đĩa trống để cài đặt ứng dụng.

  Kết nối mạng:Yêu cầu kết nối mạng để đăng nhập và đăng ký sản phẩm phần mềm.

  Xem thêm : https://hocvienitvnn.com/download-adobe-bridge-cc-2018/

  #Adobe_Bridge_CC_2018, #Tải_Adobe_Bridge_CC_2018, #Download_Adobe_Bridge_CC_2018, #Adobe_Bridge_CC_2018_Full_crack  Tải Adobe Bridge 2018 - Hướng dẫn cài đặt Đồ họa:Windows: Để sử dụng các tính năng đồ họa phong phú, bạn cần một bộ xử lý đồ họa hỗ trợ OpenGL 2.0 và DirectX 9.0c. macOS: Bộ xử lý đồ họa Intel chỉ hỗ trợ từ macOS v10.13.6 trở đi. Độ phân giải màn hình:Độ phân giải màn hình tối thiểu 1024 x 768 pixel. Đĩa cứng:Windows: Yêu cầu 2 GB dung lượng đĩa trống để cài đặt ứng dụng. macOS: Yêu cầu 2 GB dung lượng đĩa trống để cài đặt ứng dụng. Kết nối mạng:Yêu cầu kết nối mạng để đăng nhập và đăng ký sản phẩm phần mềm. Xem thêm : https://hocvienitvnn.com/download-adobe-bridge-cc-2018/ #Adobe_Bridge_CC_2018, #Tải_Adobe_Bridge_CC_2018, #Download_Adobe_Bridge_CC_2018, #Adobe_Bridge_CC_2018_Full_crack
  0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored


Don't forget, ads time: PentaVerge | AQU | Debwan | ICICTE | Nasseej | ESol | OUST | CorpSNet | PoemsBook | TopDeals | TheReaderView