Sponsored

 • Biện pháp xử lý chống thấm khe giữa 2 nhà
  Kể từ khi cạo xong, ta dùng khò nóng để thổi khô phía bên ngoài vừa cạo. Nhằm đảm bảo chắc chắn rằng không bị đọng nước nội tại. Ta dùng màng khò dán gốc bitum có chứa sợi polyester gia cố lực nén – kéo để rắc lên khoảng tường những việc cần làm ngăn thấm. Về sau dùng đèn khò thổi vào cho đến khi màng tan ra và bám vào ngoài mặt sàn hay tường. để tránh nguy hại ngăn thấm thì mọi người nên khò rộng từ 20 – 40cm.
  Xem thêm: https://www.4yo.us/posts/7114
  #chống_thấm_khe_giữa_2_nhà
  #chong_tham_khe_giua_2_nha
  #xử_lý_khe_giữa_2_nhà
  #xu_ly_khe_giua_2_nha
  #chongthambk
  Biện pháp xử lý chống thấm khe giữa 2 nhà Kể từ khi cạo xong, ta dùng khò nóng để thổi khô phía bên ngoài vừa cạo. Nhằm đảm bảo chắc chắn rằng không bị đọng nước nội tại. Ta dùng màng khò dán gốc bitum có chứa sợi polyester gia cố lực nén – kéo để rắc lên khoảng tường những việc cần làm ngăn thấm. Về sau dùng đèn khò thổi vào cho đến khi màng tan ra và bám vào ngoài mặt sàn hay tường. để tránh nguy hại ngăn thấm thì mọi người nên khò rộng từ 20 – 40cm. Xem thêm: https://www.4yo.us/posts/7114 #chống_thấm_khe_giữa_2_nhà #chong_tham_khe_giua_2_nha #xử_lý_khe_giữa_2_nhà #xu_ly_khe_giua_2_nha #chongthambk
  0 Comments 0 Shares
 • Với những căn nhà đã được xây dựng lâu. Cự ly giữa hai căn nhà từ 1cm đến 5cm thì cần dùng màng bitum dán ngăn thấm. Tiếp tiếp đó nên rắc lên một lớn ngăn thấm acrylic để khả năng kháng cự lại những tia nắng uv. Hơn thế nữa, các nhà khả dụng lớp tôn inox không rỉ được ghim chặt vào tường tiếp đó dùng sikaflex const miết dọc phần tôn ghim vào tường.
  Xem thêm: https://chongthambk24h.com/xu-ly-khe-giua-2-nha.html

  #xulykhegiua2nha
  #xu_ly_khe_giua_2_nha
  #chongthambk24h
  Với những căn nhà đã được xây dựng lâu. Cự ly giữa hai căn nhà từ 1cm đến 5cm thì cần dùng màng bitum dán ngăn thấm. Tiếp tiếp đó nên rắc lên một lớn ngăn thấm acrylic để khả năng kháng cự lại những tia nắng uv. Hơn thế nữa, các nhà khả dụng lớp tôn inox không rỉ được ghim chặt vào tường tiếp đó dùng sikaflex const miết dọc phần tôn ghim vào tường. Xem thêm: https://chongthambk24h.com/xu-ly-khe-giua-2-nha.html #xulykhegiua2nha #xu_ly_khe_giua_2_nha #chongthambk24h
  0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored